Projekty

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Fundacja Rozwoju UKSW wesprze działania polskich archeologów. Dzięki realizacji projektu „Polska Stacja Archeologiczna w Kutaisi – kontynuacja” polscy naukowcy będą mogli kontynuować prace badawcze na terenie Gruzji.

Stacja archeologiczna w Kutaisi to całoroczna instytucja wspierającej badania oraz prace konserwatorskie i dokumentacyjne. Projekt ma ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków polsko – gruzińskich i wzmocnienia obecności Polski w regionie. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza europejska stała stacja badawcza na Kaukazie. Fundacja Rozwoju UKSW będzie zarządzać stacją przez najbliższe 20 lat. Tegoroczny (drugi) etap remontu jest prowadzony dzięki wsparciu projektu Polskiej Fundacji Narodowej. Środki finansowe są przeznaczone na remont kapitalny wnętrza stacji oraz zakup części mebli i wyposażenia.

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Stacja stanie się bazą dla specjalistów, a także miejscem gromadzenia i przechowywania sprzętu a oraz dokumentacji obiektów zabytkowych, nad którymi są prowadzone dalsze badania lub wielofazowa konserwacja. W przyszłości stacja będzie ośrodkiem życia naukowego, z którego korzystają nie tylko ekspedycje naukowe pracujące w terenie, ale także stypendyści opracowujący zgromadzone materiały i szukający inspiracji dla swoich dalszych prac naukowych.

Odnawiamy stację archeologiczną w Gruzji

Głównym partnerem projektu jest Polsko-Gruzińskie Interdyscyplinarne Centrum Badawczym im. Prof. S. Krukowskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.

Logo Polskiej Fundacji Narodowej
Sztuka szczęścia

Sztuka szczęścia

Jaka jest recepta na szczęście? Co ma wspólnego z przekazem artystycznym? Odpowiedzi na te pytania prezentujemy w projekcie realizowanym w ramach grantu NCK pt. "Sztuka szczęścia", pod kierownictwem dra hab. Macieja Bały, prof. uczelni: www.sztukaszczescia.pl

Twórcy projektu śledzą poszczególne epoki ukazując związki pomiędzy rozumieniem człowieka i jego dróg do szczęścia zawartych w myśli filozoficznej a sposobem ich wyrazu za pomocą sztuki. Każda epoka miała swój kanon piękna (szczęścia), czyli zbiór wzorców i reguł, które obowiązywały w danej epoce na określonym obszarze np. w odniesieniu do postaci ludzkiej. Ten swoisty ideał piękna odzwierciedlał doskonałość ciała i duszy. Kanon zmieniał się w zależności od uwarunkowań historycznych i od tego, w jakiej roli widziano człowieka. Projekt pozwala odbiorcom z jednej strony odkryć całe bogactwo odpowiedzi na pytanie jak być szczęśliwym, które powstałe na przestrzeni wieków, a z drugiej strony ukazuje bogactwo dzieł sztuki (malarstwo, architektura, rzeźba), które zawsze wyrażały dwa podstawowe stany naszej egzystencji: szczęścia i nieszczęścia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Podcasty powstałe w ramach projektu:

Filozofia i sztuka kreatywnie

Filozofia i sztuka kreatywnie

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt pt. „Sztuka i filozofia. Warsztaty”.

Projekt skierowany jest do najmłodszych, polega na rozwijaniu kompetencji filozoficznych oraz umiejętności artystycznych uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. 40-minutowe zajęcia prowadzone w formie warsztatów z nauk filozoficznych pt. „Nasza odpowiedzialność za drugiego i świat”, skupiają się na prowadzeniu dyskusji, podczas której dzieci poznają odmienne stanowiska i poglądy, konfrontują własne zdanie w różnych kwestiach, a także uczą się kształtować postawy społeczne.

Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne, nawiązując bezpośrednio do tematyki poruszonych w części filozoficznej bazują na trzech formach twórczości artystycznej z podziałem na trzy grupy wiekowe (klasy VI, VII i VIII).

Polegają na wykonywaniu prac indywidulanych i grupowych z zakresu rzeźby i malarstwa. Zakończenie warsztatów zostanie zwieńczone organizacją wystawy prac uczniów, stworzonych podczas zajęć. Osobami prowadzącymi lekcje są prof. dr hab. Maciej Bała, Jagna Mackiewicz-Bikovska, Katarzyna Wieczorkowska oraz Małgorzata Gaffke. Szczegóły projektu oraz prace, które powstały podczas warsztatów znajdziecie na stronie www.sztukaifilozofia.pl.

Warsztaty artystyczne
Nagroda Martina Schoellera

Nagroda Martina Schoellera dla magistrantów i doktorantów

Fundacja Rozwoju UKSW ustanawia Konkurs o Nagrodę Martina Schoellera na najlepsze prace doktorskie i magisterskie powstałe na UKSW o tematyce, która dotyczy szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz Katolickiej Nauki Społecznej. Nagroda Martina Schoellera może być przyznana Autorom prac doktorskich lub magisterskich, które powstały na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2016 roku. Prace mogą pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w wysokości 8.000 PLN, natomiast w kategorii prac magisterskich dwie równorzędne nagrody w wysokości 4.000 PLN. Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez Autorów pracy (za zgodą Promotora) lub przez Promotorów tychże prac.

Termin składania wniosków na edycję 2019 roku upływa 30 kwietnia 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania wniosku zgłoszeniowego.

Martin Schoeller

Martin Schoeller, Fundator Nagrody, jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Schoeller Group. Jest to grupa powiązanych firm z siedzibą w Monachium i Zurychu, które prowadzą działalność w zakresie opakowań zwrotnych, systemów łańcucha dostaw i usług w zakresie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Grupa posiada swoje korzenie w dwóch przedsiębiorstwach: Gebrüder Schoeller w Düren (zał. w 1799 roku) i Alexander Schoeller & Co, Jülich (zał. w 1880 roku). Obecnie jest własnością Martina i Christopha Schoellera oraz ich rodzin od siedmiu pokoleń.

Grupa osiąga roczne przychody przekraczające 1 mld EUR, zatrudniając ponad 4.000 pracowników na całym świecie i jest podzielona na kilka jednostek operacyjnych w ramach czterech oddzielnych rodzinnych spółek holdingowych: Alexander Schoeller & Co, Gebrüder Schoeller, Schoeller Logistics Systems i Schoeller Group, które posiadają większość lub strategiczne mniejszości w różnych partnerstwach. Firmy działają niezależnie od siebie.

Więcej informacji o Fundatorze na stronie: www.schoeller.org

Sience2Business

Sience2Business - ruszyły prace nad projektem

Fundacja Rozwoju UKSW rozpoczyna zbieranie materiałów tekstowych i fotograficznych do projektu Science2Business. W wyniku realizacji projektu Science2Business powstanie interaktywna platforma internetowa (aplikacja webowa oraz aplikacje mobilne), której funkcjonalności umożliwią popularyzację działalności naukowej UKSW w Polsce i Europie oraz posłużą do budowania relacji UKSW ze sferą biznesu.

Platforma będzie się składała z kilku produktów. Najważniejsze jej dwa działy to portfolio naukowe – zbiór zasobów naukowych UKSW (konkretnych osób lub zespołów) oraz case studies - opis projektów/badań zbiór artykułów, wywiadów i video-reportaży dot. realizowanych przez UKSW projektów naukowo-badawczych. Szczegółowe opisy produktów oraz samego projektu otrzymacie Państwo mejlem od pracowników Biura Informacji i Promocji indywidualnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt do osoby, która do Państwa wysłała formularz do wypełnienia. W przypadku osób, które jeszcze nie otrzymały mejla od jednego z pracowników Biura Informacji i Promocji, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu pod adresem m.jendryczka@uksw.edu.pl

W załączeniu do pobrania:

Sience2Business

Sience2Business - projekt upowszechniający działalność naukowców

Blisko 450 tysięcy złotych pozyskała Fundacja Rozwoju UKSW na projekt Science2Business. Projekt realizowany będzie z programu Działalność Upowszechniania Nauki.

Celem projektu Science2Business jest upowszechnianie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz włączenie sfery biznesu do procesu tworzenia i wdrażania innowacji w ramach działalności naukowo-badawczej prowadzonej na UKSW.

W ostatnich latach UKSW notuje imponującą dynamikę wzrostu w pozyskiwaniu grantów badawczych. W 2012 roku UKSW realizował 4 projekty naukowo-badawcze. Do końca 2017 roku na UKSW będzie prowadzonych około 100 grantów finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR, NCN oraz innych programów krajowych i międzynarodowych. Istnieje zatem ogromna potrzeba powszechnego udostępniania wyników działalności badawczo-naukowej, rozwojowej, projektów pilotażowych oraz zastosowania tych wyników w gospodarce.

Efektem realizacji projektu będzie interaktywna platforma internetowa, która zostanie wykorzystana do upowszechniania wyników działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Platforma posłuży nie tylko do informowania o wynikach badań prowadzonych na UKSW, ale również zostanie wykorzystana do budowania relacji ze sferą biznesu.Specjalnie opracowane narzędzia platformy umożliwią przedsiębiorcom nawiązywanie współpracy z zespołami badawczymi UKSW oraz zgłaszanie swoich potrzeb do Biura Badań Naukowych Uczelni.

Dzięki ww. rozwiązaniu platforma będzie:

  1. popularyzowała wyniki badań,
  2. pokazywała możliwości wdrożeń osiągniętych rozwiązań,
  3. przyjmowała od biznesu propozycje tematów badawczych w celu ich realizacji przez naukowców UKSW.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie dotyczy usługi przygotowania i wdrożenia innowacyjnej platformy upowszechniającej wyniki badań naukowych wraz z aplikacją mobilną.

Data ogłoszenia oferty: 13 sierpnia 2018 roku.
Oferty należy przesłać do dnia 19 sierpnia 2018 roku do godziny 12.30.

Informacja o rozstrzygnięciu zaproszenia do składania ofert nr 1/Science2Business
(dot. usługi przygotowania i wdrożenia wdrożenie innowacyjnej platformy upowszechniającej wyniki badań naukowych wraz z aplikacją mobilną).

Sience2Business

Jubileuszowa Gala Inauguracyjna - UKSW w 100-lecie Niepodległości Polski

Blisko 135 tysięcy złotych Fundacja Rozwoju UKSW przeznaczy na zorganizowanie Jubileuszowej Gali Inaugurującej rok akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2018/2019. 85 procent tej kwoty Fundacja pozyskała z Programu Dotacyjnego Niepodległa.

Uroczysta Gala organizowana w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę rozpocznie obchody 20-lecia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gala odbędzie się 8 października 2018 roku w Auli Jana Pawła II w Uniwersytecie. W pierwszej części Gali odbędzie się oficjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2018-2019, inauguracja Wydziału Medycznego oraz immatrykulacja nowych studentów UKSW wraz z okolicznościowym wykładem inauguracyjnym.

Znaczącym punktem wydarzenia będzie koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z elementami pieśni patriotycznych w wykonaniu znakomitych śpiewaków operowych Alicji Węgorzewskiej i młodych utalentowanych tenorów Tre Voci, z towarzyszeniem Gdańskiej Orkiestry Cappella Gedanensis. Wiersze poświęcone Janowi Pawłowi II będzie deklamował uznany poeta Krzysztof Cezary Buszman.

Organizatorem tego ważnego wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd STARTSMART, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Niepodległa
projekt filmowy

160 tysięcy na projekt filmowy

Fundacja Rozwoju UKSW otrzymała dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację mini-serialu pod roboczym tytułem „Memento Mori”. Kwota dofinansowania to 160 tysięcy złotych.

Projekt filmowy pod roboczym tytułem „Memento Mori” to 3-odcinkowy mini-serial fabularny, o metrażu 50 minut dla każdego odcinka.

Akcja serialu osadzona jest w teraźniejszości, jednak punktem zaczepienia dla fabuły są wydarzenia historyczne. Wydarzenia te nie będą bezpośrednio pokazywane, widz – wraz z bohaterami filmu – odkrywa ich dzisiejsze skutki. Na kanwie faktów historycznych budowana jest fikcyjna opowieść, która uzupełnia pewne luki w sposób atrakcyjny dla fabuły.

O czym serial opowiada?

Nocne włamanie do warszawskiego kościoła kamedułów, podczas którego skradziony zostaje tajemniczy list, uruchamia spiralę niespodziewanych wydarzeń. Policyjne śledztwo prowadzi donikąd, a motyw sprawcy wydaje się zupełnie niejasny. Na prośbę proboszcza w sprawę zaginięcia zagadkowego dokumentu angażuje się jego daleki krewny – kleryk oddelegowany przez przełożonych do pomocy na parafii. Szybko okazuje się, że list stanowi tylko pierwszą zagadkę na drodze do odnalezienia czegoś dużo cenniejszego. Czy jest możliwe, iż zakon kamedułów, zajmujący się przepisywaniem świętych ksiąg, był przez wiele lat w posiadaniu zaginionej piątej Ewangelii? Czy mnich żyjący ponad sto lat temu w bielańskim klasztorze mógł ukryć cenne pismo, by podczas zaborów carskich nie dostało się w niepowołane ręce? Bohater rozpoczyna wyścig z czasem, a kolejne zagadki mające swoje źródło w historii stolicy oraz zakonu kamedułów coraz bardziej się komplikują. Wydaje się, że wszędzie czyhać może niebezpieczeństwo. Do czego zdolny jest człowiek, który skradł cenny list? Wartka akcja prowadzi bohaterów przez mało znane części Warszawy, w których może kryć się klucz do rozwiązania sekretu.